Skoletilbud på Intern Skole


 

Godkendelse

Den interne skole på Småskolen Christianhede tilbyder en specialiseret dagskoleindsats hvor undervisning, socialpædagogik og behandling integreres i ét tilbud.

Den interne skole på Småskolen Christianshede har overenskomst om undervisning med Ikast – Brande Kommune, som også fører tilsyn med skoledelen. Se pdf fil med Driftsoverenskomst her.

 

Individuelt fokus

Den interne skole er et rummeligt skoletilbud for unge som har brug for et særligt tilrettelagt skoletilbud i et positivt alsidigt miljø. Skolen tager udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer, potentialer og udfordringer. Gennem socialt samvær i trygge rammer får eleven den selvtillid, der skal til for at opnå faglig dygtighed.

Undervisningen på dagskolen har samme timetal og samme fag om i folkeskolen, men undervisningen er individuelt tilrettelagt for hver enkelt elev. De fleste elevers som starter på dagskolen har psykosociale udfordringer, som ofte skal løses individuelt. Derfor tilpasses indlæringsmetoder, klassestørrelse og undervisningsplan til den enkelte.

 

Tæt samarbejde med eleven hjem / bosted

Småskolen Christianshede arbejder tæt sammen med elevens bagland om den enkelte elevs udvikling, dvs. forældre, plejefamilie eller opholdssted.

 

Alle tiders dagbehandlingstilbud Jylland

Småskolen Christianshede

Christianshedevej 46
7441 Bording

info@christianshede.dk
tlf. 86 86 92 22
cvr nr. 10198844

Sikkerpost sendes til:
Helle@christianshede.dk
Charlotte@peterslyst.dk

Leder Charlotte Grønhøj
tlf. 51 15 51 90