Faciliteter


 
  • Børn og unge bor i to bygninger. Alle bor på enkeltværelser.
  • Mindre sportshal, værkstedsfaciliteter.
  • Staldbygninger til dyr og maskinværksted.
  • Besøgslandbrug med dyrehold og 42 tønder land jord og skov.
  • Køkken, fælles sal, opholdsstue, lille biograf
  • E-sportslokale med 8 superhurtige computere
  • Store moderne undervisningslokaler til den interne skole.
  • Tæt på fantastisk natur
  • Minibusser og biler sådan at vi kan komme på tur når vi ønsker det.

Småskolen Christianshede

Christianshedevej 46
7441 Bording

info@christianshede.dk
tlf. 86 86 92 22
cvr nr. 10198844

Sikkerpost sendes til:
Helle@christianshede.dk
Charlotte@peterslyst.dk

Leder Charlotte Grønhøj
tlf. 51 15 51 90