Pædagogiske planer


 

Målsætning

Med udgangspunkt i den kommunale handleplan, fra den unges myndighedssagsbehandler, udarbejder den unge sammen med kontaktpædagogen og lederen i fællesskab en pædagogik plan for den unges udvikling. Denne består af de mål, som kommunen har sat for den unge. Målene omdanner vi til delmål, som vi kan arbejde med i den praktiske pædagogiske hverdag.

På skoledelen udarbejdes ligeledes en individuel elevplan for hver elev.

 

Opfølgende samtaler

Planerne danner grundlag for løbende samtaler mellem den unge og kontaktpædagogen. Dette for at lave en løbende evaluering af de opsatte delmål, og derved for at kunne dokumentere den udvikling der løbende sker.

Ved disse samtaler tages der ligeledes stilling til, hvorvidt målene er opfyldt, om der er behov for nye delmål eller om de opsatte delmål fortsat er realistiske. Samtalerne og evalueringen skal dokumenteres skriftligt i vores interne journalsystem, og danner grundlaget i forbindelse med udarbejdelsen af de halvårlige statusrapporter, der sendes til myndighedssagsbehandleren forud for de lovmæssige opfølgningsmøder.

Den pædagogiske plan danner grundlag for løbende samtaler mellem den unge og kontaktpædagogen.

Småskolen Christianshede

Christianshedevej 46
7441 Bording

info@christianshede.dk
tlf. 86 86 92 22
cvr nr. 10198844

Sikkerpost sendes til:
Helle@christianshede.dk
Charlotte@peterslyst.dk

Leder Charlotte Grønhøj
tlf. 51 15 51 90