Skoletilbud for børn og unge med ASF


  Den lnterne Skole på Småskolen Christianshede er en dagskole for børn og unge, som ikke passer ind i en almindelig skole. Unge med autisme (ASF), er en af de grupper, vi arbejder med.

Tryghed, forudsigelighed og tillid

Nogle af vore elever har fået en diagnose, som betyder, at trygge rammer, rutiner og forudsigelighed er vigtige for dem. En meget stor del af forudsigeligheden for os er det særlige tillidsforhold, der bygges op mellem det enkelte barn/unge og den enkelte lærer. En tillid, der bygges op fra den første dag, hvor der laves en fælles planlægning med udgangspunkt i den enkeltes behov, forudsætninger og ønsker. Denne tillid understøttes af en fast struktur med en dagsrytme, der kun brydes af fx rejser og sportsarrangementer. Småskolen Christianshede har en vifte af muligheder, og det er den lærer, der kender den enkelte elev, der kan være vejleder og sikrer, at der er kommer orden og fokus på det rigtige for eleven.

Undervisning af elever med Aspergers Syndrom

Børn og unge med Aspergers Syndrom er ofte velbegavede. De har ofte særinteresser, der kræver fokus og koncentration. Mennesker med Aspergers syndrom dog ofte har store problemer med at begå sig socialt. De har svært ved at “læse” andre mennesker og tolke situationer – særligt i grupper. Det kan fx. medføre svære problemer, hvis man en dag har været nødt til at være meget sammen med andre mennesker. På Den lnterne Skole bearbejder vi de mange situationer, der er gået i hårdknude for eleven. Det er et led i at lære hensigtsmæssige sociale normer. Man kan kalde det et “socialt svømmekursus.” Men dagligdagen er nu mest fyldt med masser af fortjent anerkendelse. Ved anerkendelse forstår vi også, at vi er meget opmærksomme på at registrere, når et barn eller en ung med Aspergers Syndrom har et behov or at sige fra. Fordi det at være i en social situation kan være alt for krævende for ham eller hende lige her og nu.

Vi stræber efter at tilpasse omgivelserne til eleven og ikke omvendt

Vi ser det som vores hovedopgave, at tilrettelægge en forudsigelig hverdag og tilpasse omgivelserne, så de passer for den enkelte elev. Vi har mange aktiviteter og lærere at trække på. Det går ud på at finde netop dét, som giver mening for den enkelte elev.
  • Nogle skal dagligt være med til at passe alle vores dyr
  • En skal et par timer med i køkkenet sammen med vores kok
  • Andre skal slå græs med havetraktor
Støttebehovet er meget forskelligt efter den enkelte elevs behov. Flere elever har én til én undervisning, mens andre fungerer i en social sammenhæng i en mindre klasse.

Om lærerne

En lærer til børn med ASF skal være i besiddelse af forskellige egenskaber. Læreren skal have grundig kendskab til hvad ASF er, herunder vide hvad skoletilbuddet skal indeholde i forhold til daglige strukturer for tid, rum og indhold. Læreren skal lære den enkelte elev at kende med alle livets facetter. Hver elev er unik og det er lærerens opgave at bygge den gode relation. Læreren skal kunne lægge det program, der skal til, for at der kan foregå en god udvikling, – Herunder tage udgangspunkt i de særlige udviklingspotentialer hver enkelt har.  
Skoletilbud ASF Jylland på Småskolen Christianshede

Vi ser det som vores hovedopgave, at tilrettelægge en forudsigelig hverdag og tilpasse omgivelserne, så de passer for den enkelte elev

Småskolen Christianshede

Christianshedevej 46
7441 Bording

info@christianshede.dk
tlf. 86 86 92 22
cvr nr. 10198844

Sikkerpost sendes til:
Helle@christianshede.dk
Charlotte@peterslyst.dk

Leder Charlotte Grønhøj
tlf. 51 15 51 90