Virksomhedspraktik


 

Som et led i uddannelsesparathedsvurdering tilbyder vi elever i udskolingen praktikforløb. Mange af Småskolens elever er usikre på valg af uddannelse og ser praktikforløb som en god mulighed for at finde den rette uddannelse. Nogle af vores elever har også brug for en pause i skolearbejdet og her er praktik en god mulighed for at komme lidt væk fra dagligdagen og prøve kræfter med et almindeligt arbejde.

Praktikforløb kan sammensættes på flere måder, ønsker vi at afprøve elevernes evne for faget, er det ofte praktik en til to dage om ugen over længere tid, eleverne går så i skole de øvrige dage. Er eleven fokuseret på at afprøve et bestemt fag, kan praktikkerne varer fra en til flere uger.

 

Forberedelsen er vigtig

Forud for en praktikaftale, klæder vi eleverne på til opgaven. Vi får snakket med eleven om ønsker til praktik og vi laver aftaler om, hvordan praktikken skal forløbe. Vi sætter krav til mødestabilitet og god opførsel. Vi bliver overens med praktikstedet om, hvad eleven og vi ønsker at afprøve.

 

Gode kontakter

Vi oplever at virksomheder er meget velvillige til at tage vores elever i praktik. Vi har rigtig gode kontakter og virksomhederne tager rigtigt godt imod vores elever og os. Vi laver tæt opfølgning på praktikkerne og vores elever er glade for de udfordringer en virksomhedspraktik giver.

Småskolen Christianshede

Christianshedevej 46
7441 Bording

info@christianshede.dk
tlf. 86 86 92 22
cvr nr. 10198844

Sikkerpost sendes til:
Helle@christianshede.dk
Charlotte@peterslyst.dk

Leder Charlotte Grønhøj
tlf. 51 15 51 90