Skoletilbud til skoletrætte børn og unge


 

Den lnterne Skole pa Småskolen Christianshede modtager gerne skoletrætte elever, samt elever med decideret skolevægring. På skolen tager vi hånd om årsagerne til, at børn og unge bliver skoletrætte. Det er derfor, at vi kun har små klasser med flere lærere tilknyttet den enkelte klasse. Der er også mulighed for enkeltundervisning.

 

Alle vil gerne have venner

Fællesskabet har høj prioritet, fordi man har vanskeligt ved at lære noget, hvis man ikke trives sammen med de andre i klassen. Venskaber er som personlig ilt – de er livsnødvendige for menneskers velbefindende. At andre synes om dig som person – at du har værdi for andre, bare fordi du er dig – styrker et menneskes selvværd.

Dén følelse kan venner frembringe: ”Tænk, hun synes, jeg er godt selskab. Jeg er værd at tilbringe tid sammen med’. Det er noget de fleste mennesker vokser af. Hvis du ikke bliver set af andre, daler selvværdet – og i værste fald kan det være svært ved at se meningen med livet. Derfor arbejdet vi målrettet med at eleverne får opbygget – og vedligeholdt – venskaber.

 

Succesoplevelser er vejen frem

Vi støtter i at vække en interesse og i at få mod på livet igen. Mange unge kommer til os med mange nederlag i bagagen. Medicin mod nederlag er succesoplevelser. Derfor får alle lov til at gøre det, de er gode til. Vi tager hele tiden udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og sætter de mål, der skal nås ud fra dem.

Der er rig mulighed for at arbejde med dyrene i besøgslandbruget og på værkstedet, hvor der er tilbud om praktisk og håndværksfaglig læring. Ud over folkeskolefagene er der andre aktiviteter såsom teater, sportsgrene som fodbold, volleyball, mountainbikes, gå- og løbeture, fiskeri og minigolf. Af praktiske tilbud er arbejde med at tage sig af dyrene, parkarbejde og arbejde i værkstedet. Hvert år er der rejser i Danmark og i andre lande, som kan være i eller uden for Europa – for dem som har mod på det.

Skolen har mange dyr og er perfekt skoletilbud skoletrætte elever.

Mere om skolen

  • Fuld fagrække
  • Små klasser
  • Individuelt tilrettelagt undervisning
  • Dyrepasning på vores besøgslandbrug
  • Lærere med kompetencer indenfor specialepædagogik

Småskolen Christianshede

Christianshedevej 46
7441 Bording

info@christianshede.dk
tlf. 86 86 92 22
cvr nr. 10198844

Sikkerpost sendes til:
Helle@christianshede.dk
Charlotte@peterslyst.dk

Leder Charlotte Grønhøj
tlf. 51 15 51 90