Skolens elevgrundlag


 

Skolens elever udviser en stor faglig spredning. Skolen optager elever med såvel faglige som sociale og emotionelle problemer. Når eleven starter, finder vi det faglige niveau i de forskellige fag, så undervisningen er individuelt tilpasset.

I kraft af skolens undervisningsmetoder muliggøres et stort fagligt udbytte for alle elever. Skolen arbejder målrettet med integrationsprogram for unge med behov for støtte og på at udvikle de ressourcer og stærke sider, den enkelte elev besidder.

 

Afklaring af faglig målsætning

Nogle af vores elever har svært ved at lære, når de starter. Det gælder om at finde ud af, hvordan den enkelte elev lærer bedst. Ved indskrivning på Den lnterne Skole afklares den faglige målsætning i samråd med den unge, forældre, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i kommunen og sagsbehandler. Ved opstart af nye elever modtages akter fra PPR, kommune, tidligere skole m.m.

Mange elever har ikke gået i skole i længere perioder, når de starter hos os. Derfor arbejder vi med individuelle udviklings- og uddannelsesplaner. Vi har elever, som ikke er undervisningsparate, og det er dermed vores formål at arbejde med deres personlige og sociale kompetencer først, så tillid opbygges og trivsel indfindes.

Vi har elever, som har så mange tunge oplevelser med i lasten, at de decideret har skolefobi eller skolevægring. Andre elever har ikke kunnet følge med i skolen og er 3 til 4 år bagud rent fagligt.

Skolens elevgruppe er traditionelt meget international, og lærerne har mange erfaringer med at samarbejde med forældre fra mange forskellige kulturer.

 

 Skolen arbejder målrettet med integrationsprogram for unge med behov for støtte og på at udvikle de ressourcer og stærke sider, den enkelte elev besidder.

Småskolen Christianshede

Christianshedevej 46
7441 Bording

info@christianshede.dk
tlf. 86 86 92 22
cvr nr. 10198844

Sikkerpost sendes til:
Helle@christianshede.dk
Charlotte@peterslyst.dk

Leder Charlotte Grønhøj
tlf. 51 15 51 90