Fagrække


 

Vi tilbyder Folkeskolens fulde fagrække:

Undervisningen tilrettelægges med særlig hensyntagen til den enkelte elevs forudsætninger og faglige niveau. Skolens lærere har tilsammen kompetencerne til at undervise i fuld fagrække, fra kernefagene dansk, engelsk og matematik til fysik og kemi.

 

Fagrækken består af:

Dansk, matematik, engelsk, tysk, historie, kristendom, samfundsfag, geografi, biologi, fysik/kemi,  idræt, natur & teknologi og håndværk & design.

Undervisningen består både af praksis og teori.

 

 

 

 

 

⇐ Følg med i vores hverdag på facebook

Småskolen Christianshede

Christianshedevej 46
7441 Bording

info@christianshede.dk
tlf. 86 86 92 22
cvr nr. 10198844

Leder Charlotte Grønhøj
tlf. 50 85 92 22