Ledig plads på Småskolen Christianshede


 

Vi har pt. ledige pladser på opholdsdelen. Her på siden kan du læse mere om det tilbud vi har til unge, som har brug for at komme hjemmefra.

Du kan til enhver tid kontakte leder Charlotte Grønhøj for at få at vide, hvilke muligheder der er.

 

Hvad er Småskolen Christianshede? Det korte af det lange

Småskolen Christianshede er et opholdssted med intern skole for børn og unge i alderen 11 til 18 år. Med afsæt i vores interesse for dyr og vores klode udvikler vi fællesskaber og nærhed til naturen som skaber forandring. Hos os der masser af plads og højt til himlen – og mulighed for at passe kameler, æsler, slanger og andre dyr. Vi benytter os af en kognitiv, ressourceorienteret og anerkendende pædagogisk tilgang.

Småskolen Christianshede har eksisteret siden 1979 og har udgjort et afgørende springbræt ind i fremtiden for hundreder af unge, som har fået sig et solidt personligt fundament samt en 9. klasses afgangseksamen. Vores dokumentation viser, at 72% af de unge, som har fået lov at være minimum to år på Christianshede, klarer sig godt efter endt ophold.

 

Vi er vilde med dyr!

Kendetegnende for Småskolen Christianshede er dyr, natur og rejser. Vi har tradition for studierejser i Europa, men har også været i mange andre lande.

Småskolen Christianshede  er et sted, hvor voksne og unge sammen kan skabe et miljø med plads til at være sammen, at lære, at prøve sig frem, at tage ansvar for sig selv, hinanden og stedet med alt, som det byder på.

På stedet har vi kameler, æsler, parakitter og andre fugle, grise, kaniner, en python slange og mange andre dyr, som vi dels lærer om, dels passer sammen hver dag samt viser frem for besøgende. Dyreklassen tager også på besøg til børnehave- og skoleklasser og viser dyrene frem og fortæller om dem.

 

Opholdssted for børn og unge i alderen 11 – 18 år

Småskolen Christianshede er godkendt som opholdssted. Det vil sige, at bøn og unge som har haft en vanskelig start i livet, og som fx ikke trives i en plejefamilie, kan bo er.

Målgruppen er børn og unge, der har været udsat for omsorgssvigt med deraf følgende sociale, personlige og skolemæssige problemer.

Der modtages børn og unge, der af socialpsykiske årsager har personlige, sociale og kognitive problematikker; nogle af dem er diagnosticerede med opmærksomheds- og tilknytningsforstyrrelser eller lettere mental retardering.

Der modtages børn og unge, der er truede af begyndende misbrug for kriminalitet.

Der modtages ikke børn og unge, der ikke vil kunne indgå i det fællesskab, som vi opbygger på stedet som vigtigt pædagogisk rum, hvori relationsarbejdet er centralt.

 

Skole på samme matrikel

Småskolen Christianshede består af to afdelinger: en opholdsdel hvor man kan bo, og en “intern skole”l hvor man kan gå i skole.
Det er ikke alle, som går i skole på Christianshede som også bor her. Nogle af eleverne bor fx i Ikast eller Herning.

Skolen på Christianshede er vant til at have elever som er skoletrætte eller som ikke har ret gode erfaringer med at gå i skole.

Nogle af skolens elever har svært ved at lære, når de starter. Det gælder om at finde ud af, hvordan den enkelte elev lærer bedst.

Ved indskrivning på skolen afklares hvad målet med skolegangen skal være,  i samråd med den unge, forældre, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i kommunen og sagsbehandler. Det kan fx være, at tage 9. klasse. Eller at arbejde med dyrene og at lære at læse og skrive.

Mange elever har ikke gået i skole i længere perioder, når de starter hos os. Derfor arbejder vi med individuelle udviklings- og uddannelsesplaner. Vi har elever, som ikke er undervisningsparate, og det er dermed vores formål at arbejde med deres personlige og sociale kompetencer først, så tillid opbygges og trivsel indfindes.

Vi har elever, som har så mange tunge oplevelser med i lasten, at de decideret har skolefobi eller skolevægring. Andre elever har ikke kunnet følge med i skolen og er 3 til 4 år bagud rent fagligt.

Skolens elevgruppe er traditionelt meget international, og lærerne har mange erfaringer med at samarbejde med forældre fra mange forskellige kulturer.

 

Visitation

Nye elever visiteres gennem leder Charlotte Grønhøj eller socialrådgiver Jill von der Maase.

Efter indledende kontakt forventer vi at modtage relevante akter samt §56 handleplan således at der kan udarbejdes et tilbud.
Almindeligvis har vi besøg af sagsbehandler og kommende elev og forældre inden endelig anbringelse.

Skoleanbringelse visiteres gennem PPR i Ikast – Brande Kommune.

 

 

Ledig plads opholdssted Jylland – vi er gode til at modtage nye unge.

Kontaktoplysninger

 

Leder Charlotte Grønhøj
info@christianshede.dk
tel. 51 15 51 90

 

Ledig plads opholdssted Jylland – vi er gode til at modtage nye unge.
Ledig plads opholdssted Jylland – vi er gode til at modtage nye unge.
Godt fællesskab med ledig plads opholdssted Jylland.
Ledig plads opholdssted Jylland med mange aktiviteter.
Ledig plads opholdssted Jylland med mange aktiviteter.

Kontaktoplysninger

 

Leder Charlotte Grønhøj
info@christianshede.dk
tel. 51 15 51 90

 

Småskolen Christianshede

Christianshedevej 46
7441 Bording

info@christianshede.dk
tlf. 86 86 92 22
cvr nr. 10198844

Sikkerpost sendes til:
Helle@christianshede.dk
Charlotte@peterslyst.dk

Leder Charlotte Grønhøj
tlf. 51 15 51 90